Produkcja części metalowych

Produkujemy części metalowe i półfabrykaty dla wyrobów gumowo metalowych:

  • tulejki stalowe i aluminiowe wytwarzane z rur,
  • wytłoczki stalowe i aluminiowe,
  • taśmy sztancowane jednomostkowe i wielomostkowe.

Uzupełnieniem naszej oferty jest obróbka cieplna w zakresie:

  • hartowanie i wyżarzania,
  • odpuszczania i ulepszania,
  • azotowania w atmosferze zdysocjowanego amoniaku,
  • nawęglania w proszku.