Polityka prywatności

Polityka Prywatności serwisu internetowego 
www.stomet.pl

 

Informacje ogólne

 1. Operatorem Serwisu jest Stomet Sp. z o. o. ul. Reymonta 19a 38-500 Sanok, Polska
 2. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
  1. Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje.
  2. Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. "ciasteczka").
  3. Poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego (pełna nazwa), funkcjonującego pod adresem www.stomet.pl

Polityka prywatności STOMET SANOK Sp. z o.o.

Niniejsza Polityka prywatności wyjaśnia, w jaki sposób korzystamy z państwa danych osobowych, jak je gromadzimy i przechowujemy. Gromadzimy dane osobowe, przekazywane w trakcie korzystania z Serwisu z największą starannością i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, tj. ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich osób oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), przestrzegając prawa do ochrony prywatności i gwarantujemy wszystkim osobom korzystającym z Serwisu, że udostępnione dane będą właściwie chronione przed przejęciem przez osoby trzecie.

Administrator danych

Administratorem państwa danych osobowych jest STOMET Sp. z o.o., Reymonta 19A, 38-500 Sanok; tel: +48 13 46 54 722; REGON: 370014350, e-mail: biuro@stomet.pl

Inspektor Ochrony Danych

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod adresem: Stomet Sp. z o.o. ul. Reymonta 19A; 38-500 Sanok lub e-mail: biuro@stomet.pl

Rodzaje danych osobowych, które przetwarzamy

 • Dane osobowe z formularzy kontaktowych, w zakresie: imię, nazwisko, telefon i e-mail,
 • Dane osobowe kandydatów do pracy,
 • Dane zbierane przez cookies oraz generowane przez serwis internetowy logi systemowe.

Podstawa prawna

Podstawą prawną dla przetwarzania danych jest zgoda na przetwarzanie danych (art. 6, ust.1, lit. A RODO). Podanie danych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w Stomet sp zo.o. oraz uzyskania odpowiedzi na państwa pytanie.

Cel i czas przetwarzania

 • Dane kandydatów do pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego, a w przypadku wyrażenia zgody, także w kolejnych naborach pracowników Stomet sp z o.o.Dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji, a w przypadku wyrażenia zgody na udział kandydata w przyszłych procesach rekrutacyjnych, dane osobowe przechowywane będą przez okres 3 lat,
 • Dane zbierane przez cookies, będą przetwarzane w celu dopasowania treści strony internetowej i udoskonalenia usług świadczonych za pośrednictwem strony. Przechowywane będą do momentu wyrażenia sprzeciwu lub do czasu zakończenia korzystania przez Ciebie z usług świadczonych poprzez stronę internetową.

Szczegółowe informacje na temat zakresu, celu, podstawy i czasu przetwarzania danych osobowych przedstawiamy każdorazowo, gdy je pozyskujemy, np. w formularzu online.

Odbiorcy danych osobowych

Dane kandydatów do pracy mogą być udostępnione podmiotom działającym na zlecenie Administratora danych tj. podmiotom świadczącym usługi wsparcia rekrutacyjnego, na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Prawa w odniesieniu do przetwarzania danych

Mają Państwo prawo dostępu do danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, poprzez kontakt z naszym Inspektorem Ochrony Danych. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Posiadają państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Bezpieczeństwo danych 

Administrator zbiera dane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów, przetwarza je zgodnie z prawem i nie poddaje dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami. Dane są zbieranie jedynie w adekwatnym, niezbędnym i koniecznym zakresie w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane.

Administrator dokłada wszelkich starań, aby chronić dane przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich i w tym zakresie stosuje organizacyjne i techniczne środki bezpieczeństwa na wysokim poziomie. Administrator nie udostępnia danych żadnym nieuprawnionym do tego zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa odbiorcom.

Pliki Cookies 

Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika. Pliki te nie służą identyfikacji Użytkownika oraz dostosowaniu działania Serwisu do jego potrzeb. Nie przechowują one danych Użytkowników. Na ich podstawie nie jest także ustalana tożsamość użytkownika.

Serwis może umieścić pliki cookies w przeglądarce, jeśli przeglądarka to umożliwia. Przeglądarka zezwala stronie internetowej na dostęp jedynie do plików cookies, umieszczonych przez ten Serwis - a nie do plików umieszczonych przez inne strony internetowe. Korzystając z ustawień przeglądarki, Użytkownik w każdej chwili może zablokować umieszczanie, zablokować obsługę, a także usunąć już umieszczone pliki cookies. Brak zmian ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie.

Strona internetowa wykorzystuje następujące pliki cookies:

 • sesyjne, przechowujące informacje o identyfikatorach oraz sposobie sortowania i grupowania elementów na stronie WWW,
 • dodatkowo strona wykorzystuje pliki cookies z serwisów pośrednich Google Analytics.

Pliki cookies sesyjne są przechowywane w przeglądarce internetowej do momentu opuszczenia serwisu, bądź wyłączenia przeglądarki internetowej. Pliki cookies stałe sią przechowywane w przeglądarce internetowej aż do ich usunięcia przez użytkownika.

Pozostałe informacje

 1. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.
 2. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez serwis www.stomet.pl Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.

Skontaktuj się z nami

Jeżeli macie Państwo jakiekolwiek pytania, służymy fachową pomocą