Relokacje i Usługi

Jesteśmy wykonawcą świadczącym specjalistyczne usługi w zakresie demontażu, przemieszczania oraz instalacji maszyn i urządzeń.

 

Realizujemy projekty w kompleksowy sposób i sprawiamy, że cały proces przebiega tak szybko jak to tylko jest możliwe. Rozumiemy, że procesy relokacji muszą przebiegać płynnie i bezpiecznie, bez negatywnego wpływu na bieżącą działalność naszych Klientów.

Dysponujemy doświadczonym i wykwalifikowanym zespołem pracowników wyposażonym w odpowiedni sprzęt niezbędny do realizacji nawet trudnych i skomplikowanych operacji. 

Powyższe cele osiągane są poprzez stosowanie opartych o najlepsze praktyki procedur postępowania na etapach planowania, wykonania oraz odbioru końcowego, a w szczególności:

  • zarządzanie pracami poprzez dedykowanego Kierownika Projektu,
  • przygotowanie i przekazanie Klientowi szczegółowej informacji o sposobie realizacji i ocenę ryzyka,
  • uzgodnienie harmonogramu i sposobu raportowania postępów prac,
  • organizację i koordynację poszczególnych zadań,
  • ścisłą współpracę z firmami transportowymi,
  • bieżącą kontrolę bezpieczeństwa,
  • wykonanie wszystkich uzgodnionych z Klientem procedur odbioru końcowego i przedstawienie stosownych raportów.

Realizacje

Dotychczas z powodzeniem zrealizowaliśmy kilkadziesiąt projektów o różnym zakresie prac.

Nasze przykładowe realizacje:

-
Nazwa zadania Zakres prac Rok wykonania  Klient 
Relokacja wtryskarek do przetwórstwa elastomerów do nowej hali produkcyjnej Demontaż maszyn, przygotowanie do transportu i załadunek, transport, rozładunek, montaż zgodnie z planem lokalizacji 2016 Fibrax Sanok Sp. z o.o. 
Realizacja 8 oddzielnych projektów dotyczących różnych maszyn i urządzeń Rozładunek, transport wewnętrzny i montaż zgodnie z planem lokalizacji 2016 SANOK RC
Relokacja 5 pras wulkanizacyjnych i lakierni Limberger z Anglii do Polski Demontaż maszyn, przygotowanie do transportu i załadunek, transport, rozładunek, montaż zgodnie z planem lokalizacji 2016 BWI UK LTD
Relokacja urządzenia do wycinania uszczelek karoseryjnych z Niemiec do Polski Demontaż maszyn, przygotowanie do transportu i załadunek, transport, rozładunek, montaż zgodnie z planem lokalizacji 2017 DRAFTEX AUTOMOTIVE GMBH
Realizacja 12 oddzielnych projektów dotyczących różnych maszyn i urządzeń Rozładunek, transport wewnętrzny i montaż zgodnie z planem lokalizacji 2017 SANOK RC
Rozładunek i ustawienie 2 wtryskarek DESMA 560 Rozładunek, transport wewnętrzny i montaż zgodnie z planem lokalizacji 2017 Fibrax Sanok Sp. z o.o. 
Relokacja 2 pras wulkanizacyjnych z Anglii do Polski Demontaż maszyn, przygotowanie do transportu i załadunek, transport, rozładunek, montaż zgodnie z planem lokalizacji 2017 BWI UK LTD
Rozładunek i ustawienie 2 maszyn do obróbki skrawaniem Rozładunek, transport wewnętrzny i montaż zgodnie z planem lokalizacji 2018 DRUMMONDS Sp. z o.o.
Wymiana zużytych maszyn linii do produkcji mieszanek gumowych Demontaż zużytych elementów linii (mikser, chłodziarka, walcarka itd. ) , rozładunek nowego wyposażenia, transport wewnetrzny i montaż zgodnie z planem lokalizacji 2018 SANOK RC
Realizacja 16 oddzielnych projektów dotyczących różnych maszyn i urządzeń Rozładunek, transport wewnętrzny i montaż zgodnie z planem lokalizacji 2018 SANOK RC
Relokacja 4 wtryskarek LWB Demontaż maszyn, transport wewnętrzny, montaż zgodnie z planem lokalizacji 2019 SumiRiko Poland
Rozładunek i ustawienie tokarki numerycznej Rozładunek, transport wewnętrzny i montaż zgodnie z planem lokalizacji 2019 DRUMMONDS Sp. z o.o.
Rozładunek i ustawienie wtryskarki ENGEL Rozładunek, transport wewnętrzny i montaż zgodnie z planem lokalizacji 2019 Fibrax Sanok Sp. z o.o. 
Rozładunek maszyn Rozładunek maszyn i przygotowanie do transportu wewnętrznego 2019 Pass Polska Sp. z o.o.
Realizacja 12 oddzielnych projektów dotyczących różnych maszyn i urządzeń Rozładunek, transport wewnętrzny i montaż zgodnie z planem lokalizacji 2019 SANOK RC

Skontaktuj się z nami

Jeżeli macie Państwo jakiekolwiek pytania, służymy fachową pomocą