Zarządzanie projektami

Proces zarządzania projektami jest procesem ciągłym nieodłącznie związanym z bieżącą współpracą z naszymi Klientami.

Każdemu z naszych Klientów już od początku współpracy przydzielona jest osoba na stanowisku Kierownika Projektu, która prowadzi i nadzoruje wszystkie działania realizowane dla danego Klienta. 

Proces zarządzania pojedynczym projektem rozpoczyna się w chwili przyjęcia zamówienia i powołania Zespołu projektowego. Kierownik Projektu zarządza pracą powołanego Zespołu projektowego na wszystkich etapach realizacji projektu, aby zapewnić osiagnięcie założonych celów. 

Kierownik Projektu jest łącznikiem pomiędzy Klientem i wszystkimi działami w firmie STOMET uczestniczącymi w realizacji zadań na bieżąco monitorując przebieg projektów w celu zapewnienia terminowego spełnienia wymagań Klienta.

W przypadku zmian w projekcie Kierownik Projektu dokonuje oceny ich wpływu na przebieg projektu i niezwłocznie odpowiada Klientowi na wszelkie kwestie dotyczące wykonalności i wpływu wprowadzanych zmian w odniesieniu do czasu lub kosztów. Dzięki temu obie strony mogą podjąć właściwą decyzję o dalszym postępowaniu we właściwym czasie.

Od początku projektu do jego zakończenia, na każdym etapie nasi inżynierowie pod przewodnictwem Kierownika Projektu pomogą:

  • dokonać ocenę wykonalności projektu poprzez informacje zwrotne we wszystkich obszarach,
  • opracować propozycje zmian w projekcie wyrobu przez dostarczenie danych niezbędnych do korekty,
  • zarządzać projektem przekazując niezbędne informacje na wszystkich etapach projektowania i wytwarzania,
  • uzyskać wymagany standard wykonania stosując wewnętrzne standardy spełniające oczekiwania Klientów,
  • wykonać próby i odbiory - nadzór konstruktorski, kierownika projektów i innego wykwalifikowanego personelu.

Skontaktuj się z nami

Jeżeli macie Państwo jakiekolwiek pytania, służymy fachową pomocą