Maszyny i urządzenia

Projektujemy i wykonujemy wyposażenie produkcyjne odpowiadające indywidualnym potrzebom Klientów.

Specjalizujemy sie wytwarzaniu maszyn i urządzeń związanych z przetwórstwem gumy tworzyw sztucznych:

 • stanowiska do przygotowania uszczelek karoserii do procesu łączenia,
 • moduły wykrawające,
 • elementy linii do wytłaczania uszczelek karoseryjnych,
 • automatyczne i półautomatyczne stanowiska montażowe,
 • manipulatory i płyty załadunkowe/rozładunkowe.

Ponadto świadczymy usługi napraw, modernizacji oraz serwisu szerokiej gamy maszyn i urządzeń, w tym:

 • mikserów do przygotowania mieszanek gumowych,
 • walcarek i robotów walcarkowych,
 • schładziarek
 • pras hydraulicznych.
Linia do produkcji łącznika gumowo metalowego do zawieszenia samochodu

Linia do produkcji łącznika gumowo metalowego do zawieszenia samochodu

Operacje : Produkcja wyrobu gumowo metalowego w procesie wtrysku, kalibracja wyrobu, 100% kontrola wizyjna i pakowanie.

 

Główne elementy :

 • Manipulator z płytą załadunkową części metalowych
 • Stacja rozładunku wyrobów i kanału wtryskowego
 • System podajników odbierających wyroby
 • Robot z zainstalowanym oprzyrządowaniem
 • Systemy kontroli wypływek, średnicy wyrobu, niedolewów, znakowania i segregacja OK/NOK
 • Pakowanie i transport opakowań

Linia przeznaczona do współpracy z wtryskarką i prasą hydrauliczną.

Wymiary gabarytowe stanowiska  L x W x H : 7100 x 7250 x 3000

Operacje :  Po załadunku części metalowych następują wtrysk i wulkanizacja mieszanki gumowej. Po otwarciu formy następuje automatyczne usunięcie kanałów wtryskowych i przelewowych oraz rozładunek zwulkanizowanych wyrobów gumowo metalowych. Za pomocą transportera wyroby przemieszczane są do stanowiska kalibracji i znakowania. Po kontroli wizyjnej wyroby są pakowane i transportowane do punktu odbioru.

Maszyna do nawijania profili gumowych.

Maszyna do nawijania profili gumowych.

 

Operacje: Nawijanie profili gumowych na szpule kartonowe / tworzywowe.
Wymiany gabarytowe obsługiwanych profili L x W: 3-80 x 3-60 mm.  
Obsługiwana długość profili: 10 - 1000 m.
Maksymalna prędkość zawijania: 50 m/min.
Maksymalna prędkość współpracującej linii wytłaczającej: 40 m/min.
 
Opcje:
jednoczesne zwijanie jednakowych profili na dwóch szpulach,
wymienne rdzenie do szpul tworzywowych lub tekturowych.
układ tnący - maszyna wyposażona w układ pomiarowy, zapewniający poprawną długość cięcia. Cięcie wstępne oraz końcowe po osiągnięciu zadanej przez użytkownika długości. 
Transportery oraz układy sterowania prędkością zwijania umożliwiają prace nadążną tj. automatyczne dostosowanie się do pracy z linią wytłaczającą.
sekcja układająca przystosowana do wymiennych dedykowanych ustników.  
Wymiary gabarytowe L x W x H  : 2800 x 1900 x 2000
 
Operacje: po nawinięciu zadanej długości następuje samoczynne zatrzymanie nawijania, odcięcie profili oraz ruch obrotnicy umożliwiający przemieszczenie nawiniętych szpul do strefy rozładunku i jednoczesne przemieszczenie pustych szpul do strefy nawijania. Podczas wymiany szpul za bezpieczną przegrodą następuje start ponownego nawijania, co pozwala na pracę w trybie ciągłym, bez zbędnych postojów. 
Maszyna do wykrawania profili gumowych

Maszyna do wykrawania profili gumowych

Wymiary gabarytowe L x W x H: 3900x1420x2300

Operacje: cięcie na zadaną długość i wykonanie wycięć kształtowych,

Opcjonalnie maszyna może zostać wyposażona w wymienne moduły konfigurowalne w zależności od wymagań danego wyrobu.

Maszyna do cięcia i szlifowania profili gumowych z wkładką aluminiową

Maszyna do cięcia i szlifowania profili gumowych z wkładką aluminiową

 

Operacje: Cięcie oraz szlifowanie profili gumowych z wkładką aluminiową

Obsługiwana długość profili: 300 - 1500 mm.

Opcje:

 • maszyna wyposażona w dwa roboty z zainstalowanym kompletnym systemem tnącym i szlifującym oraz pozycjoner (stół obrotowy) z dwoma stanowiskami montażowymi,
 • system wykrywania i sprawdzania poprawności oprzyrządowania,
 • wykrywanie poprawności montażu wyrobu w oprzyrządowaniu,
 • automatyczny system odciągu przy cięciu i szlifowaniu + stacja dodatkowego czyszczenia po cięciu i szlifowaniu.

Wymiary gabarytowe L x W x H  : 3500 x 4700 x 3365

Operacje: maszyna dzięki zastosowaniu obrotnicy umożliwia równoczesną obróbkę detalu oraz montaż kolejnego wyrobu przeznaczonego do obróbki. Dzięki temu praca jest wykonywana w trybie ciągłym, bez zbędnych przestojów.

Linia do montażu i zawalcowania wyrobów typu TOP-MOUNT

Linia do montażu i zawalcowania wyrobów typu TOP-MOUNT

Operacje: Linia do montażu i zawalcowania wyrobów gumowo - metalowych

Główne elementy:

 • dwie prasy hydrauliczne wraz zestawem oprzyrządowania
 • system podajników liniowych
 • dwa roboty z zainstalowanymi zestawami chwytaków
 • system wykrywania i sprawdzania poprawności oprzyrządowania,
 • system wizyjny wykrywania i sprawdzania poprawności komponentów oraz wyrobów gotowych,
 • system wykrywania poprawności montażu wyrobu w oprzyrządowaniu,
 • znakowanie laserowe wyrobów gotowych

Wymiary gabarytowe L x W x H  : 6300 x 5850 x 3700

Operacje: Głównymi elementami linii są dwie prasy hydrauliczne, w których przeprowadzane są operacje montażu i zawalcowania komponentów. Komponenty umieszczone na podajnikach liniowych po skontrolowaniu przez system wizyjny są pobierane i pozycjonowane przez roboty. Następnie roboty umieszczają je w oprzyrządowaniu pras gdzie wykonywany jest proces montażu. Po wykonaniu procesu montażu, kontroli i znakowania wyroby odkładane są na podajnik zdawczy. Nieprawidłowe komponenty oraz nieprawidłowe wyroby gotowe są odrzucone do separatorów.

 

Zrobotyzowane stanowisko do operacji fazowania i 100% kontroli

Zrobotyzowane stanowisko do operacji fazowania i 100% kontroli

Wymiary gabarytowe L x W x H : 2050 x 3620 x 2050

Operacje : transport tulejki, kontrola długości, wykonanie fazy, kontrola fazy i otworu, segregacja dobry detal / zły detal.

Automatyzacja załadunku tulejek do form wtryskowych

Automatyzacja załadunku tulejek do form wtryskowych

Wymiary gabarytowe L x W x H : 5000 x 2200 x 2300

Operacje : robot wyposażony w chwytak załadunkowy pobiera tulejki z automatycznego  podajnika wibracyjnego i umiejscawia je w dedykowanej formie wtryskowej.

Maszyna do wiercenia nadążnego otworów w profilach gumowych

Maszyna do wiercenia nadążnego otworów w profilach gumowych

Operacje : nadążne wiercenie otworów w profilach gumowych w ciagu technologicznym

Obsługiwana prędkość linii: 0-30 m/min.

Synchronizacja z linią: za pomocą markera na profilu, enkodera lub programowanych odcinków.

Rozstaw otworów: 55 -1 000 000 mm.

Ilość wiertarek: 1 – 4 (sterowane programowo).

Opcje:

 • możliwość ustawienia pozycji wiertarek na listwie o zakresie 500mm,
 • możliwość ustalania odchylenia kątowego wierceń +/- 45° (od płaszczyzny pionowej),
 • możliwość rozbudowy o kolejne urządzenie typu "slave" sterowane z urządzenia głównego.

Wymiary gabarytowe L x W x H  : 3680 x1160 x 2740

Maszyna do cięcia i wykrawania

Maszyna do cięcia i wykrawania

Maszyna dedykowana do automatycznego cięcia zadanej długości i wycinania prostokątnego ”okna” w profilu gumowym.

Wymiary gabarytowe L x W x H : 1700 x 840 x 3000

Operacje : maszyna wykonuje cięcie piłą tarczową na żądaną długość oraz wykrawa ”okno” profilu.

Napęd kaset doginających wstępnych

Napęd kaset doginających wstępnych

Napęd kaset doginających wstępnych

Maszyna przeznaczona do napędzania dedykowanych kaset doginających.

Wymiary gabarytowe L x W x H : 3215 x 1800 x 1580

Operacje : maszyna wyposażona w dwie kasety napędowe (każda po 6 stacji). Zróżnicowanie położenia kaset zapewnia możliwość jednoczesnej pracy na 2 liniach produkcyjnych.

Dopuszcza się możliwość zamontowania jednej długiej kasety z 12 stacjami w jednej linii produkcyjnej.

Oprzyrządowanie do kontroli obecności detali

Oprzyrządowanie do kontroli obecności detali

Oprzyrządowanie do kontroli obecności detali

Wymiary gabarytowe L x W x H : 665 x 555 x 610

Operacje : sprawdzanie poprawnego zamontowania poszczególnych elementów za pomocą kamer oraz dalmierzy.

Skontaktuj się z nami

Jeżeli macie Państwo jakiekolwiek pytania, służymy fachową pomocą