Obróbka Cieplna

Rodzaj obróbki

Zakres obróbczy , mm

Waga detalu, kg

Parametry urządzenia

Uwagi

Wyżarzanie

Hartowanie

800x1300x500

750

Tmax. = 1000 0 C

Obróbka w piecach komorowych bez atmosfery ochronnej

Odpuszczanie

Ulepszanie

f900x2800

500

Tmax = 1000 0 C

Obróbka w piecach szybowych bez atmosfery ochronnej

Azotowanie

f900x2800

500

Cykl roboczy: 4dni/wsad

Obróbka w piecach szybowych, w atmosferze zdysocjowanego amoniaku

Nawęglanie w proszku

f600x300

500

Tmax = 1000 0 C

Obróbka w piecach komorowych i pojemnikach z węglem drzewnym, gabaryt detalu ograniczony wielkością pojemnika