Budowa i remonty maszyn oraz urządzeń

Projektowanie i wykonawstwo urządzeń produkcyjnych związanych z przetwórstwem gumy i tworzyw sztucznych:

  • transportery stabilizujące
  • odwijaki i nawijaki taśm, kordów, uszczelek,
  • walcarki i roboty walcarkowe,
  • miksery,
  • elementy ciągów technologicznych,
  • wykrojniki i wycinaki do uszczelek karoserii samochodowej,
  • inne specjalistyczne urządzenia.

Ponadto oferujemy naprawy, modernizacje i serwis ww. urządzeń.